1. Informació General:

ARROYO & CADARSO, societat civil professional de nacionalitat espanyola amb domicili al (C/ Rosalía de Castro 7-13, 3r 1a, 08025 – Barcelona) i amb número de CIF J-55187645, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona Volum 2952, Foli 188, full GI-55762.

El nostre número de telèfon és el 93 314 52 81 i el nostre número de fax, el 93 314 52 81. Per tal de contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic, ens pot escriure a la següent adreça info@arroyocadarso.com.

2. Objecte:

Aquesta pàgina web, que és propietat de ARROYO & CADARSO, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer les activitats i serveis relacionats amb l’advocacia, que ofereix aquesta societat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet i, especialment, per facilitar als nostres clients un accés fàcil i directe a la informació general relativa a la societat que pugui ser del seu interès.

El present avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web per part dels usuaris, de tal forma que l’accés i l’ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís legal i l’ús d’aquesta pàgina web per part dels usuaris, de tal forma que l’accés i l’ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest Avís Legal.

ARROYO & CADARSO es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts, de les disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integren el disseny i configuració de la web.

Per aquest motiu, es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer ús, ja que aquestes poden patir modificacions.

3. Accés a la pàgina web:

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la present pàgina web, salvant en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet, el qual contracta pel seu compte.

4. Ús de la Pàgina Web:

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’ “Usuari”, el qual haurà de tenir la capacitat legal i representació necessària a fi de contractar i així mateix, accepta que l’ús es realitzi sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats o serveis que ARROYO & CADARSO posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer ús de conformitat amb les presents Condicions Generals.

5. Continguts:

El lloc web conté material preparat per ARROYO & CADARSO amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança entre ARROYO & CADARSO i l’usuari de la web. Per això, l’usuari no ha de contactar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a ARROYO & CADARSO cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb cap dels nostres advocats i sense haver rebut cap autorització per remetre aquesta informació.

6. Enllaços de tercers en la pàgina web:
Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir a l’usuari a d’altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els que ARROYO & CADARSO no exerceix cap tipus de control. Consegüentment, ARROYO & CADARSO no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions i l’accés a les mateixes a través del lloc web o aplicació tampoc implica que ARROYO & CADARSO recomani o aprovi el seu contingut.

7. Propietat intel·lectual i industrial:

Queden reservats en favor de ARROYO & CADARSO tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels Butlletins Informatius, que apareixen en la mateixa.

De la mateixa forma, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de ARROYO & CADARSO o, en el seu cas, de tercers, salvant que s’indiqui el contrari.

L’usuari haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web.

8. Responsabilitat:

ARROYO & CADARSO no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de la navegació en aquesta pàgina web.

9. Legislació y Jurisdicció Aplicable:

Les condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i ARROYO & CADARSO acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Girona.