Vocació

Arroyo & Cadarso, Advocats és un despatx professional que ofereix els seus serveis al ciutadà i a entitats públiques i privades per prestar l’assessorament jurídic necessari en matèria urbanística i administrativa.

La vocació d’aquest despatx, des dels seus orígens, ha estat oferir un alt nivell i qualitat en la prestació dels seus serveis jurídics i, en concret, en l’àmbit urbanístic, en matèria de planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística, i expropiacions urbanístiques, així com garantir la plena cobertura i seguiment legal de totes les disciplines administratives per complexes que siguin.

Tenint en compte la complexitat d’aquestes matèries i les relacions administratives, atenent l’ampli volum legislatiu que abasta el dret administratiu tant estatal, autonòmic, com local, i les contínues reformes que sofreix aquest àmbit del dret; resulta convenient i necessari acudir als serveis dels professionals coneixedors de la matèria en defensa i per a un millor interès.

 

Advocats: